Ποιοί είμαστε

70 χρόνια πείρας και γνώσης στην τυπογραφία

ΙΣΤΟΡΙΑ

Τη δεκαετία του 1940 ο Γιώργος Ν. Φουρτούνας ξεκινάει στην Κωνταντινούπολη το ταξίδι του στην τέχνη της τυπογραφίας. Το 1965 το τυπογραφείο γνωρίζει την ελληνική αγορά με έδρα το γνωστό μαγαζί της οδού Σωκράτους 63 στην Ομόνοια. Σήμερα η τρίτη γενιά τυπογράφων με τους Γιώργο Ν. Φουρτούνα, τον νεώτερο, και τον Νίκο Γ. Φουρτούνα στεγάζει, από το 2008, την αγάπη για την τέχνη της τυπογραφίας σε έναν νέο σύγχρονο ιδιόκτητο χώρο στην οδό Καρόλου 8 και πάλι στο κέντρο της Αθήνας.

ΣΤΟΧΟΙ

Ακολουθώντας τα μηνύματα των καιρών και την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, στο χώρο της οπτικής επικοινωνίας και της τυπογραφίας, σήμερα ο στόχος μας είναι να καλύψουμε τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, κάθετα, από το σχεδιασμό μέχρι την παραγωγή του έντυπου υλικού. Προσπαθώντας μέσα από την καλή σχέση και το πνεύμα μακροχρόνιας συνεργασίας να προσφέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στην καλύτερη δυνατή τιμή.